- KanoPaaSusaa - http://www.kanopaasusaa.dk -

Priser

Pris pr. kano:

1-dagsture
435 kr/pr. kano
2-dagsture
775 kr/pr. kano
3-dagsture
975 kr/pr. kano

Der gives 15% rabat på ovennævnte priser udenfor højsæsonen (højsæson: uge 20-35 begge incl.) Ved leje af mere end 10 kanoer ad gangen gives 10% rabat på alle kanoer.

Pris pr. kano for skoler og institutioner:

Der gives 10% rabat på nedennævnte priser udenfor højsæsonen (højsæson: uge 20-35 begge incl.)

mandag-torsdag:

1-dagsture
275 kr/pr. kano
2-dagsture
480 kr/pr. kano
3-dagsture
680 kr/pr. kano

fredag-søndag:

1-dagsture
320 kr/pr. kano
2-dagsture
515 kr/pr. kano
3-dagesture
695 kr/pr. kano

Gebyr ved overnatning på lejrpladserne: kr. 40,- pr. person

 

Timesejlads: kr. 295,- pr. kano op til 4 timer (start og slut Gunderslevholm).

Som udstyr i kanoen findes 2 padler, 2 – 4 redningsveste,1 svamp, 1 øse, 1 affaldssæk og 1 eller 2 ruller toiletpapir. Et eller to ekstra sæder kan bestilles.
Veste fås i følgende størrelser: 15-20 kg, 21-30 kg, 31-40 kg, 41-60 kg, 61-90 kg og 90 kg og derover.

Det er desuden muligt at købe brænde for 50 kr. pr. sæk.

Der kan købes fiskekort til ca. 80% af søterritoriet, jævnfør oversigt på fiskekortet. Prisen for et fiskekort gældende for 2 personer er kr. 50,-. Ønskes kort til mere end 2 personer er prisen kr. 15,- for hver af de efterfølgende  personer.

Bestillingen er gældende, når lejebeløbet er modtaget.
Ved eventuel annullering senest 3 uger før sejlads vil der ske refusion af 50% af lejebeløbet, idet de resterende 50% betragtes som en bod til fuld og endelig afgørelse af det ophævede aftaleforhold mellem parterne.

I prisen er inkluderet transport af kanoen til udgangspunktet samt offentligt sejladsgebyr.