- KanoPaaSusaa - https://www.kanopaasusaa.dk -

Kort og gode råd

 

Et detaljeret kort over isætnings- og anløbssteder samt overnatningssteder findes som PDF ved at følge linket herunder.

Bemærk at de priser på overnatning, mv. der fremgår af kortet ikke er opdaterede.

Oversigtskort, kanosejlads på Susåen [1]

Vilkår og generel information om kanosejlads på Susåen [2]