- KanoPaaSusaa - https://www.kanopaasusaa.dk -

Priser

Pris pr. kano

Nedenstående priser er baseret på isætning og optagning ved Gunderslev Waterfront. Bemærk: Ved bestillinger udover 4 kanoer gives 10% rabat på alle kanoer.

Hverdage (mandag til torsdag)

1-dagsture
385 kr/pr. kano
2-dagsture
725 kr/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

 

Weekend (1 dag + weekendpakke)

1-dagsture
495/pr. kano
Weekendpakke*
950/pr. kano

*Sejladser som inkluderer en weekend afregnes med weekendpakke pris tillagt tillægsdags pris.
*Valgfri isætningdag enten fredag eller lørdag på de angivne tidspunkter.

Rabatter:
Der gives 15% rabat på ovennævnte priser udenfor højsæsonen (højsæson: uge 20-35 begge incl.) Bemærk: Ved bestillinger udover 4 kanoer gives 10% rabat på alle kanoer.

Tillægspriser pr. faktura/lejeaftale:
Tillæg for isætning v. Vrangstrup 300 kr.
Tillæg for afhentning i Rådmandshaven 250 kr.

Timesejlads max 3½ time:*
Hverdage 290 kr.
Weekend 400 kr.
*Timesejlads kun med udgangspunkt og retur ved Gunderslev Waterfront. Der gives ingen mængderabat.

 

Pris pr. kano for skoler og institutioner

Hverdage (mandag til torsdag)

1-dagsture
275 kr/pr. kano
2-dagsture
480 kr/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

 

Weekend (1 dag + weekendpakke)

1-dagsture
425/pr. kano
Weekendpakke*
825/pr. kano

*Sejladser som inkluderer en weekend afregnes med weekendpakke pris tillagt tillægsdags pris.
*Valgfri isætningdag enten fredag eller lørdag på de angivne tidspunkter.

Rabatter
Der gives 10% rabat på ovennævnte priser udenfor højsæsonen (højsæson: uge 20-35 begge inkl.)

Tillægspriser pr. faktura/lejeaftale
Tillæg for isætning v. Vrangstrup 300 kr.
Tillæg for afhentning i Rådmandshaven 250 kr.

Timesejlads max 3½ time:*
Hverdage 290 kr.
Weekend 400 kr.
*Timesejlads kun med udgangspunkt og retur ved Gunderslev Waterfront. Der gives ingen mængderabat.

Generelt

Som udstyr i kanoen findes 2 padler, 2 – 4 redningsveste,1 svamp, 1 øse, 1 affaldssæk og 1 eller 2 ruller toiletpapir. Et eller to ekstra sæder kan bestilles.
Veste fås i følgende størrelser: 15-20 kg, 21-30 kg, 31-40 kg, 41-60 kg, 61-90 kg og 90 kg og derover.

Det er desuden muligt at købe brænde for 50 kr. pr. sæk.

Der kan købes fiskekort til ca. 80% af søterritoriet, jævnfør oversigt på fiskekortet. Prisen for et fiskekort gældende for 2 personer er kr. 50,-. Ønskes kort til mere end 2 personer er prisen kr. 15,- for hver af de efterfølgende  personer.

Bestillingen er gældende, når lejebeløbet er modtaget.
Ved eventuel annullering senest 1 uge før sejlads vil der ske refusion af 50% af lejebeløbet, idet de resterende 50% betragtes som et gebyr til fuld og endelig afgørelse af det ophævede aftaleforhold mellem parterne.

I prisen er inkluderet offentligt sejladsgebyr.