- KanoPaaSusaa - https://www.kanopaasusaa.dk -

Priser

Vilkår for reservering

Isætning og optagning

Der opkræves ikke tillæg for isætning og afhentning af kanoer ved Stridsmølle Huset.

Tillægspriser pr. faktura/lejeaftale:
Tillæg for isætning v. Næsby Bro 300 kr.
Tillæg for afhentning i Rådmandshaven 250 kr.

Pris pr. kano

Hverdage (mandag til torsdag)

1-dagsture
385 kr/pr. kano
2-dagsture
725 kr/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

Weekend (fredag til søndag)

1-dagsture
495/pr. kano
2-dagsture
950/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

Timesejlads max 3½ time:*
Hverdage 290 kr.
Weekend 400 kr.
*Timesejlads kun med udgangspunkt og retur ved Stridsmølle Huset.

 

Pris pr. kano for skoler og institutioner

Hverdage (mandag til torsdag)

1-dagsture
275 kr/pr. kano
2-dagsture
480 kr/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

Weekend (fredag til søndag)

1-dagsture
425/pr. kano
2-dagsture
825/pr. kano

Tillæg pr. dag udover 2 dage 150 kr. pr. kano.

 

Timesejlads max 3½ time:*
Hverdage 290 kr.
Weekend 400 kr.
*Timesejlads kun med isætning og afslutning ved Stridsmølle Huset.

 

Priser for overnatning:

For kano kunder hos KanoPaaSusaa er overnatning på vore lejrpladser inkluderet i kano lejen.

For gæster der ikke har lejet kano hos KanoPaaSusaa koster overnatning på vore pladser kr. 75,- pr. person.

Overnatning på lejrpladser tilhørende Broby og Suså Kanoudlejning koster kr. 80,- pr. person.

Beløb for overnatning, opkræves på pladsen, hvor det er muligt at betale med Mobilepay.

Lejrpladserne “Frederikskilde” og “Hørhaven” tilhører Naturstyrelsen og er gratis at benytte.

 

Udstyr ved leje:

Som udstyr i kanoen findes 2 padler, 2 – 4 redningsveste,1 svamp, 1 øse, 1 affaldssæk og 1 eller 2 ruller toiletpapir. Et eller to ekstra sæder kan bestilles.
Veste fås i følgende størrelser: 15-20 kg, 21-30 kg, 31-40 kg, 41-60 kg, 61-90 kg og 90 kg og derover.

Det er desuden muligt at købe brænde for 50 kr. pr. sæk.

Der kan købes fiskekort til ca. 80% af søterritoriet, jævnfør oversigt på fiskekortet. Prisen for et fiskekort gældende for 1 person er kr. 50,-. 

 

Generelle betingelser:

Bestillingen er gældende, når lejebeløbet er modtaget.
Ved eventuel annullering senest 1 uge før sejlads vil der ske refusion af 50% af lejebeløbet, idet de resterende 50% betragtes som et gebyr til fuld og endelig afgørelse af det ophævede aftaleforhold mellem parterne.

I prisen er inkluderet offentligt sejladsgebyr.