- KanoPaaSusaa - https://www.kanopaasusaa.dk -

Betingelser

Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader, som ved uagtsomhed forvoldes over for kano og materiel. For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen har KanoPaaSusaa ingen erstatningspligt. For eventuelle skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.

Ved ankomst til overnatningsstederne skal padler og veste tages med op til teltet. Lejer er ansvarlig for kano og udstyr indtil lejemålets ophør og udstyrets aflevering. Lejer underretter udlejer telefonisk, hvis der sker ændringer i det forud aftalte ankomststed og tidspunkt.

Såfremt kanoerne med padler og veste henligger uden opsyn på offentligt areal betragtes lejemålet som ophørt og kanoerne afhentes uden refusion af leje.

Hvis der ved lejemålets afslutning er sket skade på kano eller udstyr, debiteres lejer for den faktisk forvoldte skade dog med følgende maksimalbeløb incl. moms:

Lejeren medbringer på startdagen sin faktura som grundlag for udlevering af kano m.m.

Ghettoblaster, musikanlæg, mv. må ikke medbringes under sejlads.

Landgang må kun finde sted på de anmærkede lejr- og rastepladser – der er iøvrigt ikke adgang på private områder.

Det lejede udstyr skal afleveres ved enten Stridsmølle Huset eller Rådmandshaven som angivet på faktura.

Vores gæster opfordres til at optræde med respekt for øvrige gæster og lodsejere. Forstyrrende og generende adfærd kan medføre bortvising og indragelse af kano uden refusion.

Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler og indbetaling af fakturaen er tillige en bekræftelse på, at lejer har gjort sig bekendt med de vilkår for sejlads på Susåen, som er opstillet af myndighederne og indeholdt i menupunktet “Kort og gode råd”.