- KanoPaaSusaa - https://www.kanopaasusaa.dk -

Inspiration og turforslag

Tur 1.:               Timesejlads for kanosejlere

kl. 9.00 og 12.00 – Start fra Gunderslevholm og tag en 2-3 timers sejlads i det smukke landskab nordpå mod strømmen til Stridsmøllepladsen – evt. et smut ud på Bavelse sø – og tilbage til Gunderslevholm med strømmen – en tur på 5-6 km. – Eller en stille og rolig tur sydpå til Holløse Mølle med strømmen og tilbage til Gunderslevholm = i alt ca. 4½ km.

 

Tur 2.:               1-dagstur for kanosejlere

kl. 9.00 og 12.00 samt fredage kl. 14.30 – Start fra Gunderslevholm og tag en sejlads i det smukke moræne-/istidslandskab ned ad Susaaen 4-5 timer forbi smukke Herlufsholm Kostskole (Herluf Trolle/Birgitte Goye) til Rådmandshaven i Næstved, hvor vi henter kanoer + grej ved 17.00 tiden. – I skal lige være opmærksomme på, at I passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m. – turens længde er ca. 13½ km.

Tur 3.:               2 ell. 3 dages tur for kanosejlere MED eget telt

kl. 10.30 samt fredage kl. 15.30 – Start i Vrangstrup (Øvre Susaa) hvor kanoer + grej udleveres.

Ca. 12 km smuk sejlads gennem den afvekslende slyngede og bakkede ådal med marker, græssende kreaturer og skov frem til udmundingen i Tystrup Sø, ca. 3½-4 timers sejlads.

Fortsæt over søen til vores kanoplads Hovgaarden ved landsbyen Vinstrup på den sydvestlige side af søen. Her kan overnattes på pladsen som er forsynet med borde/bænke, bålplads, toilet samt drikkevand (80m mod vest). Der er desværre ingen indkøbsmuligheder i landsbyen udover is og souvenirers samt antik/loppemarked. Fra udmundingen til Hovgaarden er der ca. 3½ km = 1 t. sejlads.

Dagen efter fortsættes mod nedre del af Susaaen i sydøstlige ende af Bavelse Sø til Fjællebrohus, ca. 8 km = 2½ t. sejlads. På vejen hertil passerer I Skelby, hvor den eneste købmand i hele Susaaens sejlbare længde findes. Han kan også nås fra Fjællebrohus pladsen ca. 1100 m. – På Fjællebrohus-pladsen kan frokosten indtages, eller teltet slåes op til endnu en overnatning. – Ved Fjællebrohus- pladsen kan man nyde synet af ”Holløse-dysserne” fra 3.5-3.300 f.Kr. hvor de blev anlagt af de daværende stenalderbeboere, Tragtbæger-folket. – Ligeledes kan man ved pladsen se ”stenkisten” under Holløsevej, som blev bygget i middelalderen af nogle af randstenene fra de nærliggende dysser, som en bro over vadestedet ved Krogrenden.

Vælger I at fortsætte efter frokost venter en sejlads i det smukke moræne-/istidslandskab ned ad Susaaen 3-4 timer forbi smukke Herlufsholm Kostskole (Herluf Trolle/Birgitte Goye) til Rådmandshaven i Næstved, hvor vi henter kanoer + grej ved 17.00 tiden. – I skal lige være opmærksomme på at I passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange på 8-10 m.

Denne sidste del af turen kan naturligvis også tages som 3.dags turen efter overnatning på pladsen.

Tur 4:                 For weekend sejlere og vandrere MED eget telt.

Fredag kl. 14.30 – Mødested på Gunderslev Waterfront, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle. Herfra sejles en times tid op ad Susaaen til Stridsmølle.

Her er der mulighed for overnatning i telt, hvor der er bålplads med borde/bænke, og hvis vejret arter sig rigtig skidt, er der her 2 hytter med 4 rum som kan lejes mod et overnatningsgebyr på 80,- kr. pr. person. Kontakt Jimmy Olsen på telefon 22 40 38 30. Brænde kan købes hos os for kr. 50,- pr. sæk.

Start lørdagen med en 2½ t. vandretur på i alt ca. 8 km fra Stridsmøllepladsen ad Gunderslevlillevej til Rejnstrup, og herfra videre til Bondegaardsvej og Sandbækvej langs Dyrehaven med 4 stk. Kronvildt, ca. 30 stk. Dåhjort og ca. 60 stk. Sikahjort. – Haveris og Borup Ris med få rester af en gammel bronzealder landsby, til et besøg ved Grundtvigsdyssen (langdysse fra ca. 35-3300 f.Kr.) hvor Grundtvig for godt 200 år siden mediterede med sin kollega Chr. Molbech : ”Det var en saare dejlig Sommermorgen den 26. August da jeg med min Ven Grundtvig drog ud fra Sorøe-Akademie for at søge det Sted, hvorom Sagnet havde fortalt os nok, for at vække lige Lyst og Forventning hos os begge”. Sådan beretter litteraturhistorikeren Christian Molbech om den udflugt han foretog i 1808 sammen med N.F.S. Grundtvig. Da de nåede frem til den romantisk udseende stendysse i Gunderslev Skov, blev Grundtvig så begejstret, at han kastede sig ned og tilbad de hedenske guder. Dengang troede man, at stendysserne var hedenske altre fra tiden før kristendommen. Senere fortrød Grundtvig, at han på denne måde havde svigtet Gud, men han udødeliggjorde dog sin korte begejstring i digtet ”Gunderslev Skov”. :  ”Hvad løfter sig hist ! –  O ! er det ej alterets mossede stene, som Egenes grene så tætte omhvælver ? – Jeg dirrer af lyst, og hellig Andagt opfylder mit bryst. – Jeg iler, jeg iler med vingede fjed, for asernes alter at kaste mig ned og prise de hensovne Guder.”

Vandreturen returneres af markvejen langs Bavelse sø på venstre hånd og Rejnstrupvej på højre side tilbage til Stridsmøllepladsen.

Herfra sejlads i det smukke moræne-/istidslandskab ned ad Susaaen 4-5 timer forbi smukke Herlufsholm Kostskole (Herluf Trolle/Birgitte Goye) til Rådmandshaven i Næstved, hvor vi henter kanoer + grej ved 17.00 tiden. – I alt ca. 16 km.

I skal lige være opmærksomme på at I passerer et slæbested ved Holløse Mølle, hvor kanoerne skal trækkes over en smal landtange 8-10 m.